Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Bruker VR-briller i prosjekteringsfasen

I Tønsbergprosjektet får sluttbrukerne bruke VR-briller, som er koblet opp til BIM-modellen, for å se hvordan de nye sykehusbyggene blir når de står ferdig. – De får mulighet til å oppleve rommet lenge før det står ferdig. På den måten kan de være med å påvirke, forteller BIM-tekniker Henning Langsrud i TP.

Sammen med VR-spesialist og BIM-ansvarlig Ignacy Lozinski fra Multiconsult, tilbyr Langsrud Sykehuset i Vestfolds ansatte å oppleve byggene og rommene gjennom VR-briller.

– Det gir dem en bedre forståelse for prosjektering, samtidig som de kan være med på å forme bygg og rom, sier Lozinski.

De ansatte får se byggets geometri i riktig skala fra et brukerperspektiv og ekte 3D stereoskopi.

– Dermed kan det fungere som en kontroll. De ansatte ser for eksempel bedre enn oss om badet står for nære, uttaler Langsrud.

– Men det fungerer også når vi snakker med leverandører som sitter et helt annet sted. BIM-modellen setter sammen alle fag, som elektro, stål, rørlegger, og alle forstår hvor de er. Ved å diskutere problemstillinger i VR, kan vi sammen finne løsninger. Det gjør prosjekteringen og byggingen billigere for oss, fortsetter Lozinski.

Forbereder de ansatte på reisen
TP har valgt å bruke BIMxplorer.

– Dette fordi programmet leser de ifc-filene vi allerede har og dermed slipper vi å rigge klar en modell. Det gjør det både enklere og kjappere å bruke verktøyet. Teknologien er heller ikke dyr, forteller BIM-teknikeren.

VR-teknologien er på vei inn i byggebransjen, og Langsrud tror det vil komme enda sterkere i årene fremover.

– Det er et godt beslutningsverktøy, påpeker han.

Morten Tønnessen er en av sykehusets koordinatorer inn mot Tønsbergprosjektet. Han forteller at hovedgevinsten for ham har vært å få de involverte ansatte med på prosjektet.

– De har fått se arealene og rommene de skal bruke. VR-brillene gir dem et riktig perspektiv slik at de blir med på den reisen byggeprosjektet er. Det er mange som må dras gjennom og det er mye arbeid med å forberede de ansatte på hva som må gjøres og hva som møter dem når alt står klart, sier Tønnessen.

Foto over:
Morten Tønnessen er inne foran det nye psykiatribyggets front-desk. I bakgrunnen Henning Langsrud.

2018-11-23T20:52:16+00:00