Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

– Vi blir hørt

Tønsbergprosjektets særegne opplegg for programmering gir de SiV-ansatte trolig mer reell innflytelse enn i annen sykehusutbygging.

Vi stilte tre spørsmål til seks av dem som deltok i programmeringen i første møterunde 20. og 21. januar:

1. Hva har gruppen din vært opptatt av?
2. Hva er de viktigste innspillene dere har?
3. Blir dere hørt?

(For å møte deltakerne, stryk over skjermen.)

 • Elisabeth Reiersen, Gruppeleder Psykiatri kontor

  1: Vi har prøvd å svare på oppdraget, å programmere 3 standardkontor. Da har vi vært opptatt av lys, luft og ventilasjon. Også har vi benyttet muligheten til å identifisere utfordringer rundt helheten i bygget. 2: Det handler om helheten. Vi håper vi kan få et bygg som understøtter det vi skal gjøre: behandle pasienter. Samtidig må behovene for en god arbeidsplass tas hånd om for å få til det – så det henger sammen! 3: Det gjenstår å se. Vi kommer med mange behov, ønsker og innspill – og så skjønner vi at det må gjøres prioriteringer. Det å være her, og kunne formidle hva vi tenker og vil – det er jo kjempebra!

 • Morten Tønnesen, gruppeleder Akuttsenteret

  1: Siden jeg har vært med hele veien vet jeg hvorfor rammene er som de er, og har gitt litt hurtigopplæring til de andre. Så har vi hatt noen innspill om viktige justeringer, som går på et ønske om flere team-/arbeidsrom, og ikke minst hensyn til lys og lyd på arbeidsflater. Dessuten skal vi nå legge om arbeidsmåten vår, så pasienter kan møte lege og sykepleier samtidig. Det må vi legge til rette for nå. 2: Ambulanseinngangen er for liten, så vi har et forslag rundt det. Så synes brukerne våre at det er veldig bra med enerom til undersøkelser, men er mer skeptisk til om taushetsplikten blir ivaretatt i en flersengsløsning i avklaringsrommet. Det må vi se på. 3: Ja. Innspillene våre blir tatt på alvor, og vi har veldig god stemning i arbeidsgruppa vår.

 • Mona Løfqvist, gruppeleder Somatisk sengepost

  1: Å sikre god arbeidsflyt gjennom fornuftige driftsmodeller – gitt de rammene som ligger der. Vi vet også at det kommer teknologiske endringer som gjør at vi jobber annerledes om fem år. Det må vi ta hensyn til allerede nå. 2: Et innspill er å lage to kontaktsmitteisolat i hver korridor. Det er upraktisk med sju isolat etter hverandre i en korridor. Vi ønsker avfallssjakter knyttet til desinfeksjonsrom. Dette vil spare mye arbeid for mange yrkesgrupper – og vi vil få en sikker avfallshåndtering. To enerom i hver korridor bør gjøres om til kontantsmitterom og avfallsluse. Miljøstasjon er ok, men avfall må kunne kastes i sjakt. Noe annet er veldig gammeldags. 3: Ingenting tyder på noe annet. Vi møter stor forståelse for innspillene våre – men det gjenstår jo å se til syvende og sist.

 • Lone Ziegmann, gruppeleder Støtterom fellesfunksjoner psykiatri

  1: Funksjonalitet for pasienter og langsiktig drift. Vi må få frem at vi har noen særegne behov, for eksempel i et sikkerhetsperspektiv. 2: Logistikk og plassering av viktige funksjoner. Ikke for lange avstander. Vi kan ikke springe ut og inn av avdelingen for å hente det vi trenger, for eksempel i et lintøyskap. 3: Ja. Vi snakket om lagerplass for pasienters eiendeler i går, og ser at det har kommet opp som tema i dag.

 • Helle Gjekstad, gruppeleder Barn og unge

  1: Målet vårt er å få til en best mulig barneavdeling. Vi er et lite sykehus i sykehuset, og vi må planlegge lokaliteter og funksjon deretter. Vi skal planlegge et helt nytt barnesenter med en barnepoliklinikk, en dagenhet i tillegg til sengeposten. Vi er i tillegg et akuttmottak . 2: Det blir en utfordring å planlegge innhold i rommene, når vi ser at barnesenteret har såpass mange mangler slik vi oppfatter tegningene pr i dag. Tilstrekkelig antall akuttrom, et lovpålagt skoletilbud i avdelingen, samt et eget ungdomsrom er noen av temaene vi ønsker å ta videre. 3: Vi får håpe det, vi lager en lang liste til arkitektene. Det er jo vi som jobber til daglig som vet hvor skoen trykker, derfor er det fint at vi får være med og komme med innspill.

 • Margrethe Hannestad, gruppeleder Støttefunksjoner fellesrom somatikk

  1: Pasientfokus, samt ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø for personalet. For eksempel må ekspedisjonene bidra til et godt første møte for pasienten og være en god arbeidsplass. 2: Å få være med på å utforme resepsjonen fremover, og at kvaliteten ligger i detaljene. 3: Ja! Vi opplever at innspillene vi kommer med blir hørt. Alle tanker kommer til å bli vurdert. Jeg synes vi er heldige som får være med på å påvirke prosessen i et fremtidsrettet sykehus.

2018-04-19T08:37:50+00:00