Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Billigere, raskere, bedre

TPs målsetting er å få  kostnadene ned fra 2,5 til 2,3 mrd., skriver Tønsbergs Blad.

Av Øivind Munkås

TØNSBERG: – Vi er nødt til å stanse utviklingen med stadig økende kostnader i norsk sykehusutbygging. Utbyggingen i Tønsberg blir i så måte et pilotprosjekt, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan.

Nå har Tønsbergprosjektet, som sjuende byggetrinn egentlig kalles, tildelt kontraktene for utbyggingen. Skanska blir totalentreprenør, og CURA-gruppen er tildelt kontrakten for rådgivningstjenester. Den alene har en verdi på 200 millioner kroner.

10 prosent billigere

– Målsettingen i Tønsberg er at vi skal bygge 10 prosent billigere – og samtidig bedre og raskere – enn sammenlignbare norske sykehusprosjekter, sier prosjektdirektøren.

Han ser fram til å samarbeide med Skanska som blant annet var hovedentreprenør for Nordens største sykehus, Nya Karolinska i Stockholm, og som også har erfaring fra sykehusutbygging i Storbritannia.

Tønsbergprosjektet består av nytt psykiatribygg med bruttoareal på cirka 11.000 kvadratmeter og et somatikkbygg på 31.000 kvadratmeter. Prosjektet innebærer blant annet også riving av eksisterende sykehusbygninger.

Psykiatribygget skal være fullført allerede i slutten av 2018, og blir liggende i nordenden av Tyttebærløkka. Somatikkbygget skal være ferdig ved utgangen av 2020 og skal kobles sammen med de eksisterende nyere sykehusbyggene på SiV.

Krevende modell

– Har målsettingen om å spare penger i prosjektet vanskeligjort arbeidet med å finne entreprenør?

– Nei, men modellen har vært krevende, fordi vi har måttet involvere entreprenøren i en veldig tidlig fase, forteller Johan Arnt Vatnan.

Tønsbergprosjektet har kjørt prosesser med prekvalifisering av entreprenører. Og de gikk ut med tilbudsgrunnlaget i hele EU.

– Det meldte seg fire entreprenører. Etter prekvalifisering satt vi igjen med tre. På rådgivningssiden meldte det seg ni tilbydere. Etter prekvalifiseringen satt vi igjen med fire. Jeg er veldig godt fornøyd med valget av både Skanska og CURA, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan.

Halvparten av tiden

Tidsmessig skal Tønsbergprosjektet fullføres på halvparten av den byggetiden som er vanlig på slike kompliserte bygg.

Mye av det som skal være over bakken blir bygd som moduler på fabrikk og deretter montert sammen i Tønsberg. Når grunnarbeider og underetasjer er ferdige, kan selve sykehusbyggene reises i løpet av noen uker.

Men innvendig vil det selvsagt ta noen måneder å gjøre dem ferdig. Arbeidet med forprosjektet starter nå, og skal være ferdig før nyttår.

 

 

 

2016-06-14T14:05:19+00:00