Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

– Betydelig lenger enn vanlig

På mange områder er Tønsbergprosjektet  kommet betydelig lenger enn det som er vanlig ved B4*-beslutning, mener SiV-sjefen.

I saksframlegget til sykehusstyret, før ekstraordinært møte 24. januar, skriver Stein Kinserdal:

«Administrerende direktør mener at arbeidet som er gjort etter SiV-styremøtet 5. januar og møte og dialog med HSØ-ledelsen 13. januar, og som dette saksdokumentet redegjør for, på tilfredsstillende vis redegjør for «bestillingene» forprosjektet har fått. På mange områder er Tønsbergprosjektet kommet betydelig lenger enn det som er vanlig ved B4-beslutning. Administrerende direktørs forslag til vedtak legger opp til at framdriften i prosjektet er i samsvar med de høye prosjektmålene, jfr. mandatet for forprosjektet.»

* B4 er fjerde beslutningspunkt, det vil si mulig byggevedtak i Helse Sør-Øst-styret, basert på TPs forprosjektrapport.

Les styresaken her

 

 

 

 

2017-01-25T12:34:55+00:00