Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Automatisk sengevask?

Et automatisert sengevaskeri er mest hygienisk og gir betydelig helsegevinst for renholderne, mener hovedverneombud på SiV, Mildrid H. Søndbø.

Ifølge Søndbø er vask  en svært viktig komponent i sykehusets sengelogistikk. Enhver pasient skal ha ren seng, og tomme senger skal bare plasseres på oppmerkede arealer.

Hoveverneombudet minner også om at det er helt forbudt med senger i rømningsveier, foran branndører og i korridorer hvor det ikke er definerte oppstillingsplasser.

MEDARBEIDERE MÅ HØRES

– Slike forhold er også viktig i våre nye bygg. Hvordan skal sengelogistikken utformes? Er det oppstillingsplasser? Og hvorfor ikke velge et sengevaskeri med stor nok kapasitet? spør Søndbø.

Hun viser også til at vi stadig omfavner medisinske framskritt, og setter i verk nye behandlingsmetoder. Men spørsmålet er om vi er like gode til å «kna» gode logistikkløsninger?

– De medarbeidere og yrkesgrupper som er ansvarlige for å bidra til god logistikk, må også høres når nye prosedyrer utarbeides og besluttes. Ellers blir retningslinjene svært vanskelige å følge i en travel hverdag, påpeker Søndbø.

DIAKONHJEMMET VISER VEI

Når det gjelder rengjøring av senger, er det mye å lære av Diakonhjemmet Sykehus, mener hun. Der har de installert det mest moderne utstyret, med et sengevaskeri som også består også av en såkalt madrassdesinfektor + madrassbørstemaskin. Dette er et nytt produkt som ikke er installert andre steder.

– Et automatisert sengevaskeri er mest hygienisk, men denne løsningen kan by på logistikkutfordringer. Derfor må utformingen i området rundt maskinen være tilpasset antall senger i omløp, samt transport opp og ned i alle bygg og etasjer, sier hoveverneombudet.

HELSEGEVINST FOR RENHOLDERE

Hun er også opptatt av at automatiseringen utgjør en betydelig helsegevinst for renholderne. Det er velkjent at rengjøring av tunge, brede madrasser og senger er en av de tyngste arbeidsoppgavene i sykehuset. Om dette arbeidet kunne utføres automatisk, hadde det vært en stor fordel, mener Søndbø, og minner om at slike løsninger har vært på markedet i mange år.

– Sykehuset hadde raskt måttet stenge dørene om renholderne hadde streiket noen dager. Det betyr at vi må lytte til dem, og anstrenge oss for at hverdagen deres blir så bra som mulig.

– Det er en slitt, men aktuell frase at medarbeiderne er sykehusets viktigste ressurs. Derfor bør vi i alle situasjoner ha i mente følgende formulering i Arbeidsmiljøloven: “Vi skal sikre et arbeidsmiljø som danner grunnlaget for en helsefremmende arbeidssituasjon.”

Se også: «Smittefarlige sykehussenger»
NRK Søndagsrevyen 17. april

2018-04-19T08:37:37+00:00