Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Anne Rita Kjeang, sosionom, poliklinikk, Granli

1. – Jeg ser store fordeler med å flytte inn i psykiatriens nye fellesbygg i sykehusområdet. Nærhet til somatikken er bra for våre pasienter som ofte har flere diagnoser. I byen blir det også lettere å oppsøke NAV-kontor og andre servicetjenester. For mange pårørende er det også enklere å følge opp når vi blir sentralt plassert. Til Granli er bussforbindelsen så dårlig at vi er helt avhengig av biltransport.
2. – Jeg kommer til å engasjere meg aktivt. Det er viktig å være med og påvirke.

2015-12-09T12:06:10+00:00