Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Ambulanser fra sør eller nord?

Seksjonsleder Morten Tønnessen mener ambulanseinngang fra nord er best for det nye akuttsenteret. Denne løsningen avviker fra vedtatt skisseprosjekt.

– Uansett finner vi en løsning. Men både akuttmiljøet i sykehuset og ambulansetjenesten ønsker å benytte dagens nordlige inngang som gir svært god adkomst. Løsningen som er tegnet inn, med inngang fra sør direkte inn i mottak, er heller ikke dårlig. Likevel gir den gir mindre innsyn til pasientene og tar ikke tilstrekkelig hensyn til klimatiske forhold, som vinterkulda, sier Tønnessen.

– Tenker bare på pasienten

Dette har medvirkningsgruppa for akuttsenteret spilt inn til Tønsbergprosjektets ledelse. Så blir det, ifølge Tønnessen, opp til prosjektet og sykehuset å bestemme hva som er best for pasientene.

– Pasientene er det eneste vi tenker på her, og det ligger ikke noe dramatikk i vårt innspill. Flere i sykehusmiljøet, blant annet jeg, har lenge påpekt at vi ønsker nordinngangen, men dette ble ikke tatt med i programmeringsfasen. Derfor fremmer vi forslaget på nytt, og jeg tenker vi finner en løsning til slutt.

– Hvilken?

– Nei, det ikke opp til meg, men jeg mener at vi absolutt bør finne en mellomløsning.

– Hvor viktig er denne saken?

– Den er først og fremst viktig for ambulansetjenesten fordi forutsetningene for driften endres med inngang fra sør. Men jeg ligger ikke søvnløs på grunn av dette.

98 prosent gjennomslag

– Hvordan vil du beskrive samarbeidsklimaet mellom akuttmiljøet og Tønsbergprosjektet?

– Som kjempebra. Vi er veldig fornøyde og har fått gjennomslag for 98 prosent av våre ideer. Blant annet får vi radiologi inn i akuttmottaket; det blir en viktig forutsetning for hurtig avklaring av pasientene. Videre etablerer vi en stor avklaringspost med 30 senger, der pasientene kan ligge å vente på prøver eller svar.

– Dessuten opprettes egne samtalerom for pasient/pårørende og lege/sykepleier for å ivareta taushetsplikten. Og ikke minst får vi det vi har kalt mini-overvåkning, som ivaretar behovet for å sette i gang rask behandling av pasientene. Alt dette er elementer vi ikke har i dag, og som vil gjøre oss mye bedre rustet for de neste femti årene, poengterer Tønnessen.

TP-direktøren kommenterer:

– I vedtatt skisseprosjekt plasseres ambulanseinngangen på sørsiden av Somatikkbygget. Pasientflyt og tjenesteproduksjon i akuttmottaket er lagt opp etter denne modellen. Skal vi beholde to innganger, får vi en annen transport av akutte pasienter, og da må vi se på om vi har det riktige akuttsenteret.

– Hva synes du om innspillet?

– I utgangspunktet liker jeg det ikke. Men vi har ikke noe prestisje i saken og skal jo bygge det som er riktig. Da får vi eventuelt gå en runde til.

– Oppfatter du dette som omkamp?

– Delvis. Noen vil kanskje si det skyldes mangel på involvering, men det er ikke jeg enig i. Som sagt: Vi ser på saken og blir det endring, må vi ha et nytt vedtak.

2018-04-19T08:37:44+00:00