Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Aktivt på Tyttebærløkka

Aktiviteten er høy på Tyttebærløkka, der TPs kontorbygg oppføres. Det tas i bruk i juni når prosjektet utvides med rådgivergruppe og entreprenør.

Dette betyr at arbeidet ligger noe etter planen. Forklaringen er at underleverandøren av moduler til kontorbygget er skiftet ut. Modulene leveres nå i tre i stedet for stål, slik det først var planlagt.

Byggets innhold blir imidlertid uendret, og den utvendige fasadekledningen vil gjøre det mer likt et vanlig kontorbygg enn en typisk brakkerigg.

Kontoret er planlagt for tettest mulig samhandling mellom alle parter i prosjektet, inkludert et såkalt Big Room. Arealet blir 1500 kvm fordelt på to etasjer, og det innredes med ca. 50 arbeidsplasser.

Etter om lag fem år blir TP-kontoret demontert.

Big Room
BIG ROOM: Svært viktig for den strukturerte
samhandlingen i Tønsbergprosjektet.
2018-04-19T08:37:34+00:00