3D-armering på byggeplassen

Tønsbergprosjektet benytter 3D-modell direkte på byggeplassen når det armeres. Dette er fortsatt sjelden i byggebransjen.

Det vanligste er fremdeles at modellbruken (BIM) er begrenset til prosjektering og visualisering.  Men Tønsbergprosjektet har altså droppet tegninger og tatt 3D-modellen i praktisk bruk for de utførende arbeiderne. Det skjer ved hjelp av streaming-teknologi og overføring til nettbrett.

Foreløpig er det bare levert modell som arbeidsgrunnlag for armering,  men prosjektet vurderer å utvide til andre arbeidsoppgaver.

Hva viser erfaringene med 3D-armering så langt? Kommer det gevinster, og hvor gode er disse?
Vi stilte tre spørsmål til entreprenører og rådgiver:

  1. Hvordan har det vært for deg å jobbe på denne måten?
  2. Hvilke muligheter og begrensninger ser du med metodikken?
  3. Hva venter du av framtida på dette området?

BiM 4 (2)

Pål Trollsås, BIM and Collaboration Manager i Skanska:

1. Det har vært motiverende å se engasjementet og den gode dialogen mellom prosjektering og produksjonsteamene. Nye metoder gjør god kommunikasjon nødvendig og avgjørende for å få det korrekte produksjonsunderlaget. Det at vi har sittet samlokalisert på prosjektkontoret, der vi skal bygge, har redusert ventetiden for beslutninger, ført til raske leveranser og bedre resultater.

2. Jeg ser mulighet for å dra dette videre til andre deler av byggeprosessen. Det har i flere år vært fokus på bruk av BIM i prosjektering. Nå ser vi virkelig nytteeffekten ved praktisk bruk av de detaljerte og informasjonsrike modellene som blir produsert i prosjekteringsfasen. Ofte er tegninger førende som produksjonsunderlag, mens modellen blir benyttet som et supplement til tegningene. Ved å droppe tegninger og kun bygge etter modell, slik det er gjort i dette tilfellet, har vi fått større fokus på modell-leveranser, slik at geometri og informasjon i modellene stemmer 100 % med det som skal produseres.

3. Jeg forventer at alle som er involverte i et byggeprosjekt – byggherre, prosjekterende eller utførende entreprenør – tar del i ansvaret med å dra denne utviklingen videre. Det må være tettere og åpnere dialoger mellom de forskjellige partene, slik at vi kan dra nytte av og lære av hverandres kompetanse. Det er først når alle ser nytteverdien og potensialet at vi blir skikkelig gode. Programvareleverandørene må gi bedre støtte for de prosessene og behovene vi har i produksjon. Det må bli enklere å hente ut de målene og den informasjonen som trengs for å bygge effektivt og riktig.

BiM2 (1)

Janis Samsonov, Supervisor XTM (betongentreprenør) 

1. It has been good for overall understanding. Our experience is that the system is functioning best for project manager and others who do not perform the actual work. One comment from a reinforcement worker is however: «We get the information we need. This works well.»

2. There is no doubt that this is an unusual interface. It takes a long time to get used to working this way, unlike the traditional way of using paper. In addition XTM is probably afraid to spend too much resources on a project, where they may not be able to use the skills in later projects. Nevertheless we want better training of the workers, and this will be given, we are told. We also want simpler user interface in BIM 360 Glue. There is too much typing to get the desired information. Information should appear simpler in the same image as the model itself, not in a list on the side of the page.

Some other views and wishes:
– Challenging with the use of ipad in bad weather, wind and  sunny days.
– Can we build a kind of light ceiling construction, where the workers can be under?
– We can move one of the BIM-kiosks out in the field.
– Need more iPads.
– Wish to have the whole reinforcement model in a total.

Peder Jahre, Skanska, produksjonsleder for betongarbeidene.

1. 3D-modell av armering har kommet for å bli i likhet med 360 Field da det ble tatt i bruk. Jeg tok iPad i bruk for første gang på byggeplass i 2012. iPad med tilgang til alle tegningene når man går på byggeplassen vil jeg sammenlikne med trillebåra som i sin tid ble revolusjonert med gummihjul.

2. 3D-modell for armering gir de utførende og meg som produksjonsleder fasiten på hvordan det skal armeres. Behovet for lang erfaring i å lese/tolke armeringstegninger har bortfalt.

3. Jeg tror utviklingen vil gå fort etter dette. Med 3D-armering tror jeg vi på sikt kan redusere toleransene i prosjektering. Dette vil igjen redusere armeringsmengden ved utførelse.

BiM 4 (1)

Christer Halvorsen, Cura, BIM-ansvarlig for RIB
(Halvorsen har sammen med Samin Hindic modellert armeringen i 3D.)

1. Personlig synes jeg armeringsjobben har blitt mye mer interessant. Tradisjonelle armeringstegninger blir en skjematisk og teoretisk måte å fremstille armeringen på. Med 3D-armering blir det til at du sitter og bygger virtuelt. Dette gjør hverdagen mer spennende for min del.

2. Der enkelte armeringstegninger tidvis kunne være vanskelige å tyde, er det nå helt klart hvordan armeringen skal være. Det fører til mindre feil både under bygging og prosjektering.
Egen- og sidemannskontroll gjøres også i 3D. Vi var litt usikre i starten på hvordan kontrollen skulle dokumenteres, men har nå kommet frem til en rutine ved bruk av Solibri som har vist seg å fungere veldig bra.

3. Jeg håper, og regner med, at dette blir den nye bransjestandarden. Stadig flere entreprenører vil se fordelene med tegningsløs armeringsleveranse, og etter hvert blir dette en selvfølgelig måte å levere armering på.

«3D-modell av armering har kommet for å bli (…) Jeg vil sammenlikne med trillebåra som i sid tid ble revolusjonert med gummihjul.»

Peder Jahre, Skanska

 

 

 

 

 

 

 

2018-04-19T08:37:05+00:00