21/11: Velkommen til nabomøte!

Tønsbergprosjektet inviterer til nytt informasjonsmøte for naboer 21. november, fra 18 til 19.

På møtet blir det orientert om planene for Somatikkbygget, der det nå fremmes såkalt rammesøknad. I den forbindelse svarer vi gjerne på spørsmål om nabovarsling. Vel møtt på prosjektkontoret i Adlers gate 35 J!

TP-foto 2

FAKTA OM SOMATIKKBYGGET
Bygget (ca. 33 000 kvm) omfatter følgende hovedenheter:
• Akuttsenter med avklaringsenhet
• Barn og ungdom (1. etasje)
• Poliklinikk og dagbehandling (3. og 5. etasje)
• Nyfødtintensiv (4. etasje)
• Sengeområder (4. og 5. etasje)
Totalt 176 senger fordelt på:
• Akuttsenter/avklaringsenhet: 30 senger
• Lettpost: 16 senger
• Barn og ungdom: 24 senger
• Normalsenger (sengeområder): 106
Dagplasser i somatikkbygget: 37
Byggestart: mai 2019
Overlevering: mai 2021

 

2018-04-19T08:37:04+00:00