Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

2022 – en digital odyssé

Hvordan jobber vi på Sykehuset i Vestfold i 2022? På hvilken måte skjer samhandlingen med pasientene, og hvordan samhandler pasientene med sykehuset? spør TPs Snorre Eide i denne ukes blogg.

IKT er et stikkord for å gjøre SiV til et supermoderne sykehus. Men for å komme dit må du som behandler spørre: Hvilken informasjon bør jeg ha i 2022 som jeg ikke har i dag? Og du som blir behandlet: Hva slags informasjon vil jeg ha som pasient seks år fram i tid?

De gode ideene som skal besvare disse spørsmålene, er det altså du som har, som behandler eller behandlet. Med riktig fokus og innsikt kan så disse ideene utvikles til konkrete løsninger.

TP LEVERER UTSTYR

Men hva har dette med Tønsbergprosjektet å gjøre? TP skal vel ikke levere IKT-løsninger?

Jo, det skal vi i den forstand at prosjektet anskaffer både IKT og medisinskteknisk utstyr som er tilpasset de nye arealene. Dette utstyret skal også fungere sømløst i eksisterende sykehus.

Samtidig innfører SiV de neste fem årene mange store kliniske fagsystemer innen IKT som ikke er direkte knyttet til Tønsbergprosjektet, men som omfattes av Helse Sør-Østs program Regional Klinisk Løsning.

I tillegg vil det komme løsninger knyttet til IKT-strategiprosessen (2017–2022) som starter på SiV nå, og som legger opp til aktiv involvering fra både ansatte, ledelse og pasienter. Med andre ord deg! Ved å utfordre vante forestillinger, og bruke metoder fra systematisk innovasjon, gleder vi oss til hjelpe til med å hente frem ideene du ikke visste at du hadde.

VIKTIG INTEGRASJON

Et annet viktig stikkord for dette arbeidet er integrasjon. Det er lenge siden IKT-systemer var selvstendige såkalte silosystemer, og trenden går entydig i retning av enda tettere integrasjon. Ikke bare mellom de digitale systemene, men mellom IKT og medisinskteknisk utstyr, MTU.

Elektromedisinske systemer er i dag (ofte) avanserte og integrerte, der IKT og MTU innlemmes i tilliggende fagsystemer innen IKT for å kunne understøtte mer effektive kliniske arbeidsprosesser.

Ett eksempel på dette kan være at Dips avgir pasientinformasjon til et MTU som gjør at brukeren slipper å taste inn pasientdata manuelt. På samme måte kan MTUet levere rapporten fra undersøkelsen tilbake til Dips elektronisk.

Dette sparer sykehuset for årsverk knyttet til manuelle oppgaver – årsverk som heller kan brukes i pasientbehandlingen. Mer komplekse eksempler finner vi innenfor områder som elektronisk kurve, digital patologi og lagring av digitale bilder og video.

MÅ FORSTÅ OG SVARE

For å kunne styre mot et målbilde for 2022, må vi vite hvordan alt dette henger sammen. Det betyr at vi må forstå hvordan vi jobber, og hvilken informasjon vi trenger i ulike prosesser for å arbeide effektivt og ta gode beslutninger.

Dessuten: Hvilke IKT-systemer og medisinteknisk utstyr tilbyr den informasjonen vi trenger? Og i bånn: Hvordan skal infrastrukturen henge sammen for å gjøre alt dette mulig?

Hvis vi ikke løpende kan svare på disse spørsmålene, vil vi heller ikke ha den graden av styring som er nødvendig for at Tønsbergprosjektet skal nå sine milepeler og mål, eller at andre nye løsninger kan innføres på en god måte – enten de kommer fra Helse Sør-Øst, eller fra andre.

Mange viktige spørsmål venter på svar. Ikke minst dine!

Snorre Eide
Prosjektleder for brukerustyr og IKT

 

Interessert i tidligere TP-blogger?
Gå inn i appmenyen og trykk: Tidligere saker
Trykk på undermeny (hake): TP mener
2018-04-19T08:37:33+00:00