Bruker VR-briller i prosjekteringsfasen

I Tønsbergprosjektet får sluttbrukerne bruke VR-briller, som er koblet opp til BIM-modellen, for å se hvordan de nye sykehusbyggene blir […]

Bruker VR-briller i prosjekteringsfasen 2018-11-23T20:52:16+00:00