Viktig milepæl for somatikkbygget

Tønsbergprosjektet har mottatt kommunal rammetillatelse for somatikkbygget. Nå søkes det om igangsettingstilltalse – også den av stor betydning for planprosessen […]

Viktig milepæl for somatikkbygget 2018-03-29T21:03:50+00:00