Psykiatribygging i fugleperspektiv

Arbeidet med Psykiatribygget foregår stadig like intenst, men hvordan ser arbeidet ut i fugleperspektiv? ser ut fra luften? Se fersk […]

Psykiatribygging i fugleperspektiv 2018-01-08T22:01:22+00:00