Grabb nummer 1

Ny TP-milepæl: 26. april kl. 12.38 ble den aller første grabben fylt med jord fra psykiatritomta.

[…]

Grabb nummer 1 2018-04-19T08:37:07+00:00