Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

1133 rom i nybyggene

Psykiatri- og Somatikkbygget oppføres med i alt 1133 rom + tekniske rom og trafikkarealer. Det samlede sengetallet blir 216.

Dette er tallene etter siste oppdatering av romregnskapet. For flere detaljer om rom, senger og fordeling – se denne oppstillingen:

PSYKIATRIBYGGET

354 rom + tekniske rom og trafikkarealer, fordelt på 47 standardrom og 31 unike rom. 91 prosent av alle rom er standardrom, men kan avvike når det gjelder innredning og utstyr.

  • 40 sengerom i alt, hvorav 10 er tiltenkt alderspsykiatri
  • 24 av sengerommene er på 14 kvm
  • 16 sengerom har større areal og forbeholdes pasienter med behov for stell i seng

 SOMATIKKBYGGET

779 rom + tekniske rom og trafikkarealer, fordelt på 50 standardrom og 74 unike rom. 90 prosent av alle rom er standardrom, men kan avvike når det gjelder innredning og utstyr

Totalt 176 senger fordelt på:

  • Akuttsenter/avklaringsenhet: 30 senger
  • Lettpost: 16 senger
  • Barn og unge: 24 senger
  • Normalsenger (sengeområder): 106

Dagplasser i Somatikkbygget: 37

 

 

2016-04-13T15:48:11+00:00